cloud_1.png
cloud_2.png
We are experienced, pragmatic and certified.
haze.png
PCI-DSS, PA-DSS, P2PE or E2EE
pc.png
pci_ssc_qsa.gif
We can help!
cloud_1.png
cloud_2.png
- What a lot of people don't realize, is the lack of employee education and awareness is usually where a big piece of exposure comes!
haze.png
device_education_0.png
Amentor Academy offers a vast selection of training sessions
cloud_1.png
cloud_2.png
We know the challenges
haze.png
Mobile & Cloud Security
Experience
Established processes
Independent
device_horizontal.png
device_vertical.png
cloud_1.png
cloud_2.png
58% of all security related incidents originates from human errors. (Source: ENISA)
haze.png
"-We support your organization with adequate safeguard"
pc.png
slider_0.png
cloud_1.png
cloud_2.png
plane_1_mod.png
plane_2.png
Risk should always be considered in relation to overall business opportunity and appetite for risk
- sometimes risk is acceptable in relation to the opportunity.
haze.png

Amentor är en av Sveriges ledande tjänsteleverantörer inom IT-relaterad riskhantering, IS/IT-revision, IT-rådgivning, ISO, GL 44, PUL och PCI.

Är ni redo att prata risk?

Varför välja Amentor

Kunskap

Det vi säljer är Kunskap, Erfarenhet och Engagemang. Inom Amentor satsas stora resurser på den individuella utvecklingen och personliga certifieringar. Vi säljer kunskap som ett kollektiv men även hos den enskilde individen. Samtliga våra konsulter innehar minst en av internationellt erkända certifieringar inom Informationssäkerhet och/eller projektledning.

Erfarenhet

Det vi säljer är Kunskap, Erfarenhet och Engagemang. Samtilga konsulter har minst 5 års relevant yrkeserfarenhet - detta då vårt mål är att samtliga konsulter som vi erbjuder skall vara erfarna konsulter med god förståelse för vad det innebär att bedriva olika typer av verksamheter, vad en affärsrelaterad affärsrisk innebär i verkligheten och vad olika beslut kan få för konsekvenser.
Vi har även höga krav på våra konsulter kring personliga certifieringar och dessa kräver en viss nivå av yrkeserfarenhet - så när ni arbetar med en konsult från Amentor - då vet ni att detta är en erfaren konsult!

Engagemang

Det vi säljer är Kunskap, Erfarenhet och Engagemang. Att arbeta på ett nischbolag inom Informationssäkerhet innebär fokus, engagemang och ett driv hos varje enskild konsult. Amentors konsulter är engagerade och passionerade för sitt yrke - som bolag stimulerar Amentor sin personal att engagera sig i intresseorganisationer så som ISACA, SIS, Sig Security mf. .